Zakelijke verzekeringen

Ondernemen is vooruitkijken. Het signaleren van kansen en bedreigingen tijdig onderkennen. Daarmee zorgt u ervoor dat uw bedrijf blijft draaien en succesvol wordt. U treft maatregelen ter voorkoming van schade. Er zijn echter risico’s die u alleen door het sluiten van een verzekering af kunt dekken.

Onderstaand geef ik u een overzicht van de meest voorkomende verzekeringen voor ondernemers. Niet alle genoemde verzekeringen hoeven voor uw onderneming van toepassing te zijn. Het verzekeren van bedrijfsrisico’s is maatwerk.

 

Schadeverzekeringen:

Als ondernemer heeft u een aantal bezittingen welke onmisbaar zijn bij uw bedrijfsuitoefening. Verlies door bijvoorbeeld brand zou rampzalig kunnen zijn voor uw onderneming.

- motorrijtuigen: de zakelijk gebruikte personenauto, bestelauto, vrachtauto etc.);

- eigen vervoer / transport

- werkmateriaal;

- bedrijfsgebouwen;

- glasbreuk;

- goederen en inventaris;

- computer en elektronica;

- brand bedrijfsschade;

- reconstructie;

- de gevolgen van cybercrime.

 

Aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering:

Voor bedrijven vormt schade die wordt toegebracht aan anderen een reëel risico. Via de aansprakelijkheidswetgeving kan de schadelijdende partij de financiële gevolgen van de schade op u verhalen. De bedragen die daarmee gemoeid zijn kunnen hoog oplopen. Ook moet er steeds vaker bij geschillen een beroep gedaan worden gedaan op juridische deskundigen om uw rechten te verdedigen of te verkrijgen.

- aansprakelijkheid voor bedrijven;

- aansprakelijkheid voor beroepen;

- werkgeversaansprakelijkheid;

- werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen (WEGAM);

- aansprakelijkheid voor de Vereniging van Eigenaren (VvE);

- rechtsbijstand.

 

Inkomen & zekerheid verzekeringen:

Er zijn een aantal dingen in het leven die niet van te voren zijn in te schatten. De positieve dingen zijn: heel lang leven en leuke dingen doen. Helaas zijn er ook de negatieve dingen zoals een ongeval krijgen en arbeidsongeschikt worden. In beide gevallen komt het toch weer op geld aan.
- arbeidsongeschiktheid / ziekteverzuim;

- ongevallen;

- pensioen.

 

Verzekeringen voor ondernemingen met personeel:

Het aantrekken en binnenhalen van personeel legt bij de ondernemer direct een aantal verantwoordelijkheden op de schouder. De meest in het oog springende is de verplichting om ziek personeel twee jaar lang door te betalen. Maar het kan ook zijn dat u personeel wilt belonen met een goede pensioenregeling.

- collectieve pensioen (via de pensioenspecialist);

- collectieve ongevallen;

- ziekteverzuim;

- aanvulling op de WIA;

- collectieve zorg